Beveiligingsoplossingen tegen inbraak, brand en diefstal!

“Wij creëren voor onze klanten een veilige woon- en werkomgeving. Dat doen we met vakmanschap, een integrale kijk op veiligheid en met dienstverlening die klanten ontzorgt.”  

Voorkomen is beter dan genezen

Voor elke gebruiksfunctie van een gebouw staan in het bouwbesluit de minimale eisen beschreven waaraan de brandmeld- ontruimingsinstallatie in uw pand dient te voldoen. ADR beveiligingstechniek heeft de expertise in huis om u te adviseren welke eisen er voor uw pand van toepassing zijn. Wij adviseren, stellen een programma van eisen op, installeren en leveren de installatie op volgens de eisen van de NEN2535 en NEN2575. Tevens kunnen wij u ontzorgen in het schrijven van het bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan en het opstellen van vluchtplattegronden zoals in het bouwbesluit staat voorgeschreven.

Nadat de installatie is opgeleverd dient deze op de juiste wijze onderhouden te worden. ADR beveiligingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van de maandelijkse beheerderstaken en het jaarlijks onderhoud.

Betrouwbare brandbeveiliging

De eisen die in het bouwbesluit beschreven staan zijn er op gericht dat er bij een calamiteit een snelle ontruiming van de aanwezigen zal worden bewerkstelligd. Maar heeft u er al over nagedacht wat een brand met uw bedrijfsvoering doet? Iedere seconde telt bij een brand. Door een goede en snelle detectie kan een beginnende brand door de BHV-organisatie worden bedwongen waardoor er een stevige schadebeperking kan worden gerealiseerd en uw bedrijfsactiviteiten snel doorgang kunnen vinden. Door rookdetectie toe te voegen aan de door het bouwbesluit geëiste installatie kunt u met een relatief lage investering uw installatie uitbreiden. Voor iedere situatie hebben wij een passende oplossing. Onze adviseur denkt graag met u mee.

Veilig vluchten

Om bij een calamiteit veilig te kunnen vluchten zijn noodverlichting en vluchtwegsignalering een onmisbaar onderdeel van de brandveiligheidsinstallatie. ADR beveiligingstechniek is gespecialiseerd in het ontwerp, installatie en onderhoud van de noodverlichtingsinstallatie. Ontwerp volgens het Bouwbesluit, NEN1838 en/of ARBO wet Installatie volgens de eisen NEN1010. Jaarlijks onderhoud volgens Bouwbesluit.

Service en onderhoud

Om bij een calamiteit veilig te kunnen vluchten zijn noodverlichting en vluchtwegsignalering een onmisbaar onderdeel van de brandveiligheidsinstallatie. ADR beveiligingstechniek is gespecialiseerd in het ontwerp, installatie en onderhoud van de noodverlichtingsinstallatie. Ontwerp volgens het Bouwbesluit, NEN1838 en/of ARBO wet Installatie volgens de eisen NEN1010. Jaarlijks onderhoud volgens Bouwbesluit.

Ons kantoor is geopend van

ma t/m vr : 08.30 - 17.30